Wikia

Narutopedia

Changes: Tsukuyomi Mode

View form

Back to page

(Undo revision 771059 by Blazingkurama (talk))
Line 1: Line 1:
 
{{Infobox/Jutsu
 
{{Infobox/Jutsu
 
|image=tsukuyomi mode.png
 
|image=tsukuyomi mode.png
  +
|kanji=月読モード
 
|unnamed jutsu=No
 
|unnamed jutsu=No
  +
|romaji=Tsukuyomi Mōdo
 
|literal english=Moon Reader Mode
 
|literal english=Moon Reader Mode
 
|game names=Tsukuyomi Mode
 
|game names=Tsukuyomi Mode

Revision as of 21:30, May 12, 2013

Around Wikia's network

Random Wiki