Wikia

Narutopedia

Changes: To Light

Edit this page

Back to page

(need kanji for this song)
(Lyrics)
Line 6: Line 6:
 
Ro takaku noboru hikari,
 
Ro takaku noboru hikari,
 
Wakitachi taru omo hi,
 
Wakitachi taru omo hi,
Mamorubeki ryu no michi yo ,
+
Mamorubeki ryu no michi yo,
 
Shi na hasha tsu sora o aogi.
 
Shi na hasha tsu sora o aogi.
   

Revision as of 03:28, December 15, 2012

To Light (光には, Hikari ni wa) is the title of the song that both Sāra and Sēramu sang in Naruto Shippūden 4: The Lost Tower.

Lyrics

Rōmaji

Ro takaku noboru hikari,
Wakitachi taru omo hi,
Mamorubeki ryu no michi yo,
Shi na hasha tsu sora o aogi.

Suna, kaze, ara koto mo,
Sagi kokoru koko no hi yo hana ni ma ichira.

Rasen ni tsutayu hikari,
Ryu no te wo tatsu niwa e,
Ari shi hi no omo kage yo,
To wa no uta wo kokoro tsunaii.

Te na, na wa, na to uto mo,
Moe sagaru mane no hi yo yami wugi girisa ga.

Ro takaku noboru hikari,
Nakaru ru toki kioku,
Ayumubeki ikiru michi wo,
Yume ni ikiru sora o aogi.

English

The light rising above the tower,
Thoughts boil and run high,
Dragon path to be protected,
Pierce with shining blade look at the sky.

Sand, wind may rage proud blossoming,
Bright sun dance in flowers and never will it die.

The light flowing in spirals,
To the garden where the dragon's claws ends,
Shadows of the olden days…

Trivia

  • This song seems to have references about the Rasengan, as the "light flowing in spirals".
Facts about "To Light"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki