Wikia

Narutopedia

Tailed Beasts Counting Song

Talk9
5,458pages on
this wiki

Tailed Beasts Counting Song (尾獣数え唄, Bijū Kazoe Uta), sung by Naruto Uzumaki, is an omake-theme and appears in Naruto: Shippūden episodes 330, 333, and 337.

Lyrics

Rōmaji

Hitotsu hi-toyoi inamori Shukaku

Futatsu faia moeteru Matatabi

Mitsu mizunara makoseru Isobu

Yotsu yoka atsui se Son Gokū

Itsusu itsu-demo kake-ashi Kokuō

Mutsu muri-sezu awatezo Saiken

Nanatsu nanajushi soratobu Chōmei

Yatsu yappai yi-taji Gyūki

Ko-kon notsu ko-kon umto saikou Kurama

Koto soro-yoto bijū uno nakama
Jo-oi muzutaketo ei namae!
Muna-ripaa namae danee!
Mina zutakira namae danee!

Hitosu hi-toli kumadayo Gaara!

Futatsu hu nyaa umto neko nade Yugito!

Mitsu Mizukage Yondaime no Yagura!

Yotzu yon-shunen yon-bito Rōshi!

Itsusu ikatsaya pawa ano Han!

Mutsu mukuchina kiragashi Utakata!

Nanatsu nadomosu kunoichi Fū!

Yatsu yabai-io la-puno Kirābī!

Koko notsu Konoha no Uzumaki Naruto!

To-temo tsuyo uo jinchūuriki-no mi-una!
Bijū-uto nakayoku nare-ukana?
Muna-ripana shinobi danee!
Mina zutekino shinobi danee!

English

One, "sleep is better than humans," says Shukaku

Two, burning in fire, Matatabi

Three, leave the water to Isobu

Four, hot as lava, Son Gokū

Five, always on the run, Kokuō

Six, taking it easy and not in a hurry, Saiken

Seven, the flying leaf insect, Chōmei

Eight, "Yeah!" is all it needs, Gyūki

Nine, "ko-kon" cries the mighty Kurama

All the Tailed Beasts have finally come together
They're a little hard, but they're nice names
They're all splendid names
They're all wonderful names

One, with terrible bags under its eyes, Gaara

Two, with a silky voice like a cat, Yugito

Three, the Fourth Mizukage, Yagura

Four, together for forty years, Four-Tails and Rōshi

Five, tough and powerful, Han

Six, reserved and dressed in a kimono, Utakata

Seven, the heart-warming kunoichi, Fū

Eight, he's got crazy rap skills, Killer B

Nine, Konoha's Naruto Uzumaki

All the powerful Jinchūriki have finally come together
Can they become friends with the Tailed Beasts?
They're all splendid shinobi
They're all wonderful shinobi

Characters

The characters in order of appearance:

Around Wikia's network

Random Wiki