Wikia

Narutopedia

Romaji name Zettai Hikken! Shi no Mori Chokusen Rupo! Konoha no Gakkyū Shinbunda Kore!

Special page

A list of all pages that have property "Romaji name" with value "Zettai Hikken! Shi no Mori Chokusen Rupo! Konoha no Gakkyū Shinbunda Kore!"

 

Property:     Value:

Around Wikia's network

Random Wiki