Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Property:Appears in
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 19 November 2014 12:34:32  +
Allows valueThis property is a special property in this wiki. Manga  + , Anime  + , Movie  + , Game  +
Has typeThis property is a special property in this wiki. String  +
hide properties that link here 
Ten-Tails + , Chōjūrō + , Hayate Gekkō + , Hanabi Hyūga + , Katsuyu + , Ōnoki + , Asura Ōtsutsuki + , Hamura Ōtsutsuki + , Indra Ōtsutsuki + , Kaguya Ōtsutsuki + , Toneri Ōtsutsuki + , Mirai Sarutobi + , Hashirama Senju + , Tobirama Senju + , Mei Terumī + , Izuna Uchiha + , Madara Uchiha + , Boruto Uzumaki + , Himawari Uzumaki + Has improper value forThis property is a special property in this wiki.
Filter:Media + Covers propertyThis property is a special property in this wiki.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki