Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen
Game system PlayStation  +
Japanese release 26 June 2003  +
Kanji name ナルト- 忍の里の陣取り合戦  +
Name Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen  +
Names ナルト- 忍の里の陣取り合戦  + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen  + , Naruto: Ninja Village Jintori Battle  +
Picture File:Jintori Kassen.jpg +
Playable Naruto Uzumaki + , Sasuke Uchiha + , Sakura Haruno + , Kakashi Hatake + , Mizuki + , Zabuza Momochi + , Haku + , Iruka Umino + , Konohamaru Sarutobi +
Romaji name Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen  +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + , Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen +
Categories list Video games  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 13 April 2014 19:31:39  +
hide properties that link here 
Mizuki + Debut game
Naruto: Ninja Village Jintori Battle + , Naruto: Shinobi no Jintori Kassen + , Ninja Village Jintori Battle + , Shinobi no Jintori Kassen + , Shinobi no Sato no Jintori Kassen + redirect page
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki