Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Naruto: Path of the Ninja
English name Naruto: Path of the Ninja  +
English release 23 October 2007  +
Game system Game Boy Advance  + , Nintendo DS  +
Japanese release 22 July 2004  +
Kanji name ナルト- RPG~受けつがれし火の意志  +
Name Naruto: Path of the Ninja  +
Names Naruto: Path of the Ninja  + , ナルト- RPG~受けつがれし火の意志  + , Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi  +
Picture File:Naruto Path of the Ninja.png +
Playable Naruto Uzumaki + , Sasuke Uchiha + , Sakura Haruno + , Shikamaru Nara + , Neji Hyūga + , Rock Lee + , Jiraiya + , Kakashi Hatake +
Romaji name Naruto RPG: Uketsugareshi Hi no Ishi  +
Categories list Video games  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 12 December 2014 11:46:01  +
hide properties that link here 
Zaku Abumi + , Mujini Anano + , Blazing Shuriken Dance + , Team Dosu + , Fairy Tale Destruction + , Fart + , Dosu Kinuta + , Resonating Echo Speaker + , Shadow Sheep Cloud Technique + , Silent Killing + , Thousand Needles of Death + , Kin Tsuchi + , Wild Shuriken Dance + Debut game
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki