Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Naruto: Ninja Council 2
English name Naruto: Ninja Council 2  +
English release 10 October 2006  +
Game system Game Boy Advance  +
Japanese release 29 April 2004  +
Kanji name ナルト- 最強忍者大結集2  +
Name Naruto: Ninja Council 2  +
Names Naruto: Ninja Council 2  + , ナルト- 最強忍者大結集2  + , Naruto: Saikyō Ninja Daikesshū​ 2​  +
Picture File:Naruto Ninja Council 2.jpg +
Playable Naruto Uzumaki + , Sasuke Uchiha + , Sakura Haruno + , Rock Lee + , Kakashi Hatake + , Shikamaru Nara + , Chōji Akimichi + , Kiba Inzuka + , Shino Aburame + , Hiruzen Sarutobi +
Romaji name Naruto: Saikyō Ninja Daikesshū​ 2​  +
Video game series Ninja Council (series) +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 + , Naruto: Ninja Council 2 +
Categories list Video games  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 13 April 2014 19:38:14  +
hide properties that link here 
Naruto Ninja Council 2 + , Ninja Council 2 + redirect page
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki