Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Konoha Shinobi…!!
Arc Konoha Crush (Arc) +
Chapter number 137  +
English name Konoha Shinobi…!!  +
Kanji name 木ノ葉の忍…!!  +
Names Konoha Shinobi…!!  + , 木ノ葉の忍…!!  + , Konoha no Shinobi…!!  +
Picture File:Chapter 137.jpg +
Romaji name Konoha no Shinobi…!!  +
Volume number 16  +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! + , Konoha Shinobi…!! +
Categories list Chapters  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 12 December 2014 12:55:07  +
hide properties that link here 
Chapter 137 + , The Shinobi of Konoha...!! + , The Shinobi of Konoha…!! + redirect page
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki