Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Kabuto's Genin Team
Appears in Anime  + , Manga  +
Debut anime 26  +
Debut manga 63  +
Debut manga type Chapter  +
Loyalty Konohagakure + , Otogakure +
Maintenance Name  +
Names Team_Kabuto  +
Picture File:Kabuto's Genin Team.png +
Categories list Teams  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 3 February 2015 04:33:08  +
redirect page Team Kabuto  + , Team Kabuto  +
hide properties that link here 
Yoroi Akadō + , Misumi Tsurugi + , Kabuto Yakushi + , Kabuto's Sensei + Team
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki