Wikia

Narutopedia

Semantic search

Special page

[Edit query]| Show embed code


Previous     Results 51 – 82    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
  Blood type
Motoi B
Nagato A
Menma Namikaze B
Minato Namikaze B
Shikaku Nara B
Nishi A
Oboro A
Orochimaru B
Rasa A
Reto A
Rōshi B
Sai A
Hiruzen Sarutobi A
Konohamaru Sarutobi B
Hashirama Senju B
Tobirama Senju A
Shigure B
Shin B
Genma Shiranui A
Tazuna A
Tobi (Zetsu) B
Tonbo Tobitake A
Misumi Tsurugi A
Shisui Uchiha A
Tajima Uchiha A
Utakata B
Menma Uzumaki B
Naruto Uzumaki B
Fū Yamanaka A
Yamato A
White Zetsu B
Zōri A
The part "|Name" of the query was not understood. Results might not be as expected.
Previous     Results 51 – 82    Next        (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Around Wikia's network

Random Wiki