Wikia

Narutopedia

Changes: Sand Taijutsu Tsunami

View form

Back to page

Line 1: Line 1:
 
{{Infobox/Jutsu
 
{{Infobox/Jutsu
|unnamed jutsu=No
+
|unnamed jutsu=Yes
|literal english=Sand Taijutsu Tsunami
 
 
|parent jutsu=Quicksand Waterfall Flow, Dynamic Entry
 
|parent jutsu=Quicksand Waterfall Flow, Dynamic Entry
 
|jutsu classification=Ninjutsu, Collaboration Techniques
 
|jutsu classification=Ninjutsu, Collaboration Techniques

Revision as of 02:45, January 10, 2013

Sand Taijutsu Tsunami
Debut
Game Naruto: Clash of Ninja Revolution 2
Appears in Game
Data
Classification Ninjutsu, Collaboration Techniques
Class Offensive
Other jutsu
Parent jutsu
Users

Gaara sends the enemy into the air where Lee kicks them. Gaara then uses Quicksand Waterfall Flow and Lee appears from inside of the tsunami of sand, and kick the enemy into it.

Around Wikia's network

Random Wiki