Wikia

Narutopedia

Changes: Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen

View form

Back to page

(Gameplay)
Line 11: Line 11:
   
 
== Gameplay ==
 
== Gameplay ==
The gameplay is similar to a strategic board game. The purpose of the game is to occupy your opponent's home base.
+
The gameplay is similar to a strategic board game. The purpose of the game is to occupy the opponent's home base.
   
 
== Playable Characters ==
 
== Playable Characters ==

Revision as of 20:47, January 9, 2013

Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen
Jintori Kassen
(ナルト- 忍の里の陣取り合戦, Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen)

  • Naruto: Ninja Village Jintori Battle
Video game info
Playable on PlayStation
Release Date
Japanese June 26, 2003
Debut
Jutsu
None in this Game
Tools
None in this Game

Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen (ナルト- 忍の里の陣取り合戦, Literally meaning: Naruto: Ninja Village Jintori Battle) was a game released for PlayStation in Japan on June 26, 2003.

Gameplay

The gameplay is similar to a strategic board game. The purpose of the game is to occupy the opponent's home base.

Playable Characters

Facts about "Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen"RDF feed
Game systemPlayStation +
Japanese release26 June 2003 +
Kanji nameナルト- 忍の里の陣取り合戦 +
NameNaruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen +
Namesナルト- 忍の里の陣取り合戦 +, Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen + and Naruto: Ninja Village Jintori Battle +
PictureJintori Kassen +
PlayableNaruto Uzumaki +, Sasuke Uchiha +, Sakura Haruno +, Kakashi Hatake +, Mizuki +, Zabuza Momochi +, Haku +, Iruka Umino + and Konohamaru Sarutobi +
Romaji nameNaruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen +

Around Wikia's network

Random Wiki