Wikia

Narutopedia

Changes: Medical Mode

View form

Back to page

Line 8: Line 8:
 
|jutsu class type=Supplementary
 
|jutsu class type=Supplementary
 
|jutsu range=Short, Mid
 
|jutsu range=Short, Mid
|users=Shizune, Sakura Haruno, Karin, Ino Yamanaka
+
|users=Shizune, Sakura Haruno, Karin, Ino Yamanaka, Tsunade
 
|debut shippuden=No
 
|debut shippuden=No
 
|game debut=Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4
 
|game debut=Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4

Revision as of 01:13, April 8, 2013

Around Wikia's network

Random Wiki