Wikia

Narutopedia

Infobox:Yukata

6,191pages on
this wiki
Talk0
editYukata Browse icon
Yukata
ユカタ Yukata
Debut
Anime Naruto Shippūden Episode #261
Appears in Anime
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Gender Gender Female Female
Height
  • Part II: 154 cm1.54 m
    5.052 ft
    60.63 in
Affiliation
Team
Rank
Ninja Rank
Nature Type
Return to Yukata.
Facts about "Yukata"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki