Wikia

Narutopedia

Infobox:Toki (Shinobazu)

6,014pages on
this wiki
Talk0
editToki browse_icon.png
Toki (Shinobazu)
トキ Toki
Debut
Anime Naruto Episode #209
Appears in Anime
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Gender Gender Male Male
Status Deceased
Classification
Team
Jutsu

Tools

Return to Toki (Shinobazu).

Around Wikia's network

Random Wiki