Wikia

Narutopedia

Infobox:Toki (Shinobazu)

Talk0
5,793pages on
this wiki
editToki browse_icon.png
Toki (Shinobazu)
(トキ, Toki)
Debut
Anime Naruto Episode #209
Appears in Anime only
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Gender Gender Male Male
Status Deceased
Classification
Team
Jutsu

Tools

Return to Toki (Shinobazu).

Around Wikia's network

Random Wiki