Wikia

Narutopedia

Infobox:Toki

6,176pages on
this wiki
Talk0
editToki Browse icon
Toki
トキ Toki
Debut
Anime Naruto Episode #163
Appears in Anime
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Gender Gender Female Female
Classification
Affiliation
Family
Return to Toki.
Facts about "Toki"RDF feed
Appears inAnime +
ClassificationDaimyō +
Debut anime163 +
GenderFemale +
LoyaltyLand of Birds +
NameToki +
PictureToki +
StatusAlive +
Voice ActorsMiki Nagasawa +, Tomokazu Seki +, Laura Bailey (voice actress) + and Johnny Yong Bosch +

Around Wikia's network

Random Wiki