FANDOM


editShukaku Camera font awesome Browse icon
Shukaku
守鶴 Shukaku

  • One-Tail (一尾, Ichibi)
  • One-Tailed Shukaku (一尾の守鶴, Ichibi no Shukaku)
  • The Incarnation of Sand (砂の化身, Suna no Keshin, English TV: The Manifestation of the Sand)[1]
  • Shukaku of the Sand (砂の守鶴, Suna no Shukaku, English TV: Shukaku the Sand Spirit)[2]
  • Monster Tanuki (化け狸, Bakedanuki)
Debut
Manga Volume #15, Naruto Chapter #134
Anime Naruto Episode #78
Novel The Last: Naruto the Movie
Movie The Last: Naruto the Movie
Game Naruto: Ultimate Ninja
OVA Naruto x UT
Appears in Anime, Manga, Novel, Game, Movie
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Species Tanuki
Kekkei Genkai
Classification
Jinchūriki
Affiliation
Family
Nature Type
Unique Traits
Jutsu

Tools

Return to Shukaku.
Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found