Wikia

Narutopedia

Infobox:Otokaze

Talk0
5,723pages on
this wiki

editOtokaze browse_icon.png

Otokaze

(オトカゼ, Otokaze)
Debut
Manga Chapter #140
Anime Naruto Episode #81
Appears in Anime and Manga
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 26
Affiliation
Rank
Ninja Rank
Return to Otokaze.
Facts about OtokazeRDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki