Wikia

Narutopedia

Infobox:Okyō

6,191pages on
this wiki
Talk0
editOkyō Browse icon
Okyō
お京 Okyō
Debut
Manga Volume #11, Naruto Chapter #92
Anime Naruto Episode #54
Appears in Anime, Manga
Personal
Gender Gender Female Female
Age
  • Part I: 19
Affiliation
Return to Okyō.

Around Wikia's network

Random Wiki