Wikia

Narutopedia

Infobox:Nobori

6,188pages on
this wiki
Talk0
editNobori Browse icon
Nobori
ノボリ Nobori
Debut
Manga Volume #11, Naruto Chapter #94
Anime Naruto Episode #56
Appears in Anime, Manga
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 10
Affiliation
Rank
Ninja Rank
Return to Nobori.

Around Wikia's network

Random Wiki