Wikia

Narutopedia

Infobox:Kazabune

6,013pages on
this wiki
Talk0
editKazabune browse_icon.png
Kazabune
カザブネ Kazabune
Debut
Manga Volume #17, Chapter #150
Anime Naruto Episode #86
Appears in Anime, Manga
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 41
Occupation
  • Balloon Salesman
Affiliation
Return to Kazabune.
Facts about KazabuneRDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki