Wikia

Narutopedia

Infobox:Kazabune

Talk0
5,724pages on
this wiki

editKazabune browse_icon.png

Kazabune

(カザブネ, Kazabune)
Debut
Manga Chapter #150
Anime Naruto Episode #86
Appears in Anime and Manga
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 41
Occupation
  • Balloon Salesman
Affiliation
Return to Kazabune.
Facts about KazabuneRDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki