Wikia

Narutopedia

Infobox:Katazu

6,176pages on
this wiki
Talk0
editKatazu Browse icon
Katazu
カタズ Katazu
Debut
Anime Naruto Shippūden Episode #181
Appears in Anime
Voice Actors
Japanese
English
Personal
Gender Gender Male Male
Family
Tools

Return to Katazu.
Facts about "Katazu"RDF feed
Appears inAnime +
Debut anime401 +
GenderMale +
NameKatazu +
PictureKatazu +
StatusAlive +
Voice ActorsTakashi Irie (voice actor) + and Doug Erholtz +

Around Wikia's network

Random Wiki