Wikia

Narutopedia

Infobox:Kaori

6,191pages on
this wiki
Talk0
editKaori Browse icon
Kaori
カオリ Kaori
Debut
Manga Volume #11, Naruto Chapter #93
Anime Naruto Episode #55
Appears in Anime, Manga
Voice Actors
English
Personal
Gender Gender Female Female
Age
  • Part I: 28
Occupation
  • Nurse
Affiliation
Return to Kaori.
Facts about "Kaori"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki