FANDOM


editKabuto's Sensei Camera font awesome Browse icon
Kabuto's Sensei
Debut
Manga Volume #8, Naruto Chapter #65
Anime Naruto Episode #37
Movie Naruto the Movie: Blood Prison
Appears in Anime, Manga, Movie
Personal
Gender Gender Male Male
Affiliation
Team
Rank
Ninja Rank
Return to Kabuto's Sensei.