Wikia

Narutopedia

Infobox:Kōta

6,184pages on
this wiki
Talk0
editKōta Browse icon
Kōta
コウタ Kōta
Debut
Manga Volume #25, Naruto Chapter #221
Anime Naruto Episode #129
Appears in Anime, Manga
Voice Actors
English
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 6
Affiliation
Rank
Ninja Rank
Return to Kōta.

Around Wikia's network

Random Wiki