Wikia

Narutopedia

Infobox:Hōsei

6,191pages on
this wiki
Talk0
editHōsei Browse icon
Hōsei
ホウセイ Hōsei
Debut
Manga Volume #5, Naruto Chapter #43
Anime Naruto Episode #25 (Heard; Not Shown)
Appears in Anime, Manga
Personal
Gender Gender Male Male
Age
  • Part I: 18
Affiliation
Rank
Ninja Rank
Return to Hōsei.
Facts about "Hōsei"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki