Wikia

Narutopedia

Infobox:Fuki

6,187pages on
this wiki
Talk0
editFuki Browse icon
Fuki
フキ Fuki
Debut
Manga Volume #8, Naruto Chapter #71
Anime Naruto Episode #41
Appears in Anime, Manga
Personal
Gender Gender Female Female
Age
  • Part I: 12
Affiliation
Rank
Ninja Rank
Return to Fuki.
Facts about "Fuki"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki