Wikia

Narutopedia

Infobox:Doki

Revision as of 00:01, March 22, 2013 by 4th Six Paths (Talk | contribs)

6,132pages on
this wiki
Talk0
editDoki Browse icon
Kako no Bōrei
怒鬼 Doki
Debut
Manga Volume #23, Naruto Chapter #202
Anime Naruto Episode #119
Game Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4
Appears in Anime, Manga, Game
Personal
Species Demon
Classification
Tools

Return to Doki.

Around Wikia's network

Random Wiki