Wikia

Narutopedia

Infobox:Doki

6,186pages on
this wiki
Talk0
editDoki Browse icon
Doki
怒鬼 Doki
Debut
Manga Volume #23, Naruto Chapter #202
Anime Naruto Episode #119
Game Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4
Appears in Anime, Manga, Game
Personal
Species Demon
Classification
Affiliation
Nature Type
Tools

Return to Doki.
Facts about "Doki"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki