Wikia

Narutopedia

Infobox:Doki

6,114pages on
this wiki
Talk0
editDoki Browse icon
Kako no Bōrei
怒鬼 Doki
Debut
Manga Volume #23, Chapter #202
Anime Naruto Episode #119
Game Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4
Appears in Anime, Manga, Game
Personal
Species Demon
Classification
Nature Type
Tools

Return to Doki.
Facts about "Doki"RDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki