Wikia

Narutopedia

Infobox:Doki

Talk0
5,545pages on
this wiki

editDoki browse_icon.png

Kako no Bōrei

(怒鬼, Doki)
Debut
Manga Chapter #202
Anime Naruto Episode #119
Game Naruto: Gekitō Ninja Taisen! 4
Appears in Anime, Manga and Game
Personal
Species Demon
Classification
Tools

Return to Doki.
Facts about DokiRDF feed

Around Wikia's network

Random Wiki